שלום,

לעדכונים אודות פעולתה הציבורית, לקריאת מאמריה האקדמיים של פרופ' רות גביזון וליצירת קשר נא לפנות לאתר הרשמי בכתובת: www.Gavison.com.

לקריאה אודות פעולותיו של מרכז מציל"ה – מרכז למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית כנסו לאתר המרכז: www.Metzilah.org.il.

ללימוד אודות אמנת גביזון-מדן והפעילויות לקידום האמנה ראו: Gavison-Medan.co.il.

מודעות פרסומת